Rating podielových fondov agentúry Morningstar

Rating Podielových Fondov Agentúry Morningstar

Rating podielových fondov agentúry Morningstar je systém hodnotenia, ktorý umožňuje investičným profesionálom a jednotlivým investorom sumarizovať údaje o podielových fondoch z hľadiska výnosu a rizika. Tento systém bol rozpracovaný spoločnosťou Morningstar, známou pre svoje špecializované informácie o investičných nástrojoch a fondoch.

Ako Funguje Rating Podielových Fondov?

Pre určenie ratingu podielového fondu za určité obdobie (často 3, 5 alebo 10 rokov) agentúra Morningstar používa dva hlavné ukazovatele: výnosnosť fondu a riziko fondu. Tieto dva ukazovatele sú kľúčové pri posudzovaní hodnoty a výkonnosti fondu.

1. Morningstar Return: Tento ukazovateľ meria výnosnosť fondu v porovnaní s jeho benchmarkom. Vyššia výnosnosť zvyčajne znamená lepšiu výkonnosť fondu.

2. Morningstar Risk: Tento ukazovateľ meria riziko fondu, ktoré môže byť založené na historických cenových fluktuáciách. Nižší ukazovateľ rizika zvyčajne naznačuje menej volatilný fond.

Ratingový Systém

Na základe týchto ukazovateľov Morningstar priraďuje podielovému fondu rating v podobe hviezdičiek. Rating sa pohybuje od jednej hviezdičky (najnižší rating) po päť hviezdičiek (najvyšší rating). Táto stupnica umožňuje investorom rýchlo porovnávať výkonnosť rôznych fondov v rovnakej investičnej triede.

Ratingový systém agentúry Morningstar sa delí na nasledujúce kategórie:

  • 5 hviezdičiek: Skupina 10 % fondov s najlepšou výkonnosťou v danej investičnej triede.
  • 4 hviezdičky: Nasledujúcich 22,5 % fondov s výkonnosťou nad priemerom.
  • 3 hviezdičky: Ďalších 35 % fondov s priemernou výkonnosťou.
  • 2 hviezdičky: Nasledujúcich 22,5 % fondov s výkonnosťou pod priemerom.
  • 1 hviezdička: Skupina 10 % fondov s najhoršou výkonnosťou.

Využitie Morningstar Ratingu

Investori môžu využiť Morningstar Rating na rýchle porovnanie podielových fondov v rovnakej investičnej triede. Rating pomáha investičným profesionálom a jednotlivým investorom rozhodovať o tom, kam investovať svoje finančné prostriedky na základe histórie výkonnosti fondu.

Kritika a Odmietanie Ratingov

Je dôležité poznamenať, že ratingy podielových fondov nie sú jediným faktorom, ktorý by mal investor zvažovať pri rozhodovaní. Kritici upozorňujú, že historická výkonnosť fondu nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom jeho budúcej výkonnosti. Investori by mali zvážiť aj iné faktory, ako sú poplatky za správu fondu, stratégia fondu a dlhodobé investičné ciele.

Záver

Rating podielových fondov agentúry Morningstar je užitočným nástrojom pri hodnotení a porovnávaní rôznych podielových fondov. Poskytuje investičným profesionálom a jednotlivcom užitočné informácie o výkone a rizikách fondov, čo im umožňuje informované rozhodnutia o investovaní. Morningstar používa komplexný systém hodnotenia a poskytuje investičné rady a analýzy, ktoré pomáhajú investičným manažérom a investorom lepšie porozumieť ich investičným možnostiam.

Rating podielových fondov odhaľuje, ako sa fondy darí v porovnaní s ich benchmarkmi a s konkurenčnými fondmi v rovnakej kategórii. Investori môžu využiť tieto hodnotenia na identifikáciu fondov, ktoré sú pre nich vhodné, a na diverzifikáciu svojho portfólia.

Je však dôležité si uvedomiť, že rating podielových fondov je iba jedným z mnohých faktorov, ktoré by mali byť zvážené pri rozhodovaní o investovaní. Investori by mali tiež brať do úvahy svoje ciele, toleranciu voči riziku a dlhodobú investičnú stratégiu.

Celkovo je Morningstar rating užitočným nástrojom pre investičných profesionálov aj jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o investovanie do podielových fondov. Poskytuje transparentné a nezávislé informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o investovaní a správe portfólia.

Systém ratingov pre podielové fondy, ktorú rozpracovala spoločnosť Morningstar. Umožňuje sumarizovať údaje o fondoch z hľadiska výnosu a rizika. Pre určenie ratingu fondu za určité obdobie (3, 5 alebo 10 rokov) ukazovateľ jeho rizika vypočítava Morningstar (Morningstar Risk) z ukazovateľa jeho výnosnosti (Morningstar Return). Získané údaje odrážajú na zvonovitej krivke. Skupina 10 % fondov, ktoré majú najlepšie výsledky v každej širokej investičnej triede získava najvyšší rating päť hviezdičiek, (najvyššie) nasledovných 22, 5 % štyri hviezdičky (viac ako priemer), ďalších 35 % tri hviezdičky (priemer), nasledovných 22, 5 % – dve hviezdičky (menej ako priemer) a posledných 10 % jednu hviezdičku (najnižšie). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Morningstar rating.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥