rampa

Rampa v doprave

1. Umelá naklonená dráha, cesta alebo trasa, pozdĺž ktorej môžu prechádzať kolesové vozidlá, nákladné vozidlá a ťahače za účelom zmeny svojej výšky a tým uľahčenia nakládkových a vykládkových operácii. Napríklad vstup na roll-on-roll-off plavidlo.

Prvý význam rampy

Rampa v prvom význame predstavuje umelú dráhu alebo cestu, ktorá je naklonená a umožňuje kolesovým vozidlám, nákladným vozidlám a ťahačom meniť svoju výšku. Toto je veľmi užitočné v kontexte nakládky a vykládky rôznych tovarov a dopravných prostriedkov. Príkladom je vstup na roll-on-roll-off plavidlá, kde vozidlá môžu pohodlne vstúpiť alebo výjsť pomocou rampy.

Druhý význam rampy

Rampa môže mať aj druhý význam, a to v súvislosti s leteckou dopravou, kde sa používa termín „plošina“. Táto plošina je stabilné zariadenie s pevným povrchom, ktoré umožňuje pohyb mechanizmov pri nakládke, vykládke a prekládke dopravných prostriedkov, najmä v prípade nákladných lietadiel.

Rampy sú dôležitou súčasťou infraštruktúry v doprave a logistike. Umožňujú efektívnu manipuláciu s nákladmi a zabezpečujú plynulý pohyb tovarov a vozidiel, čo je kľúčové pre správne fungovanie dopravných systémov a prepravu tovarov na destinácie po celom svete.

1. Umelá naklonená dráha, cesta alebo trasa pozdĺž ktorej môžu prechádzať kolesové vozidlá, nákladné vozidlá a ťahače za účelom zmeny svojej výšky a tým uľahčenia nakládkových a vykládkových operácii. Napríklad vstup na roll – on roll – off plavidlo. 2. Pre leteckú dopravu viď. : plošina.

Stabilné zariadenie s pevným povrchom umožňujúcim pohyb mechanizmov pri nakládke, vykládke a prekládke dopravných prostriedkov. Spravidla susedia so skladovacími priestormi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥