prekládka

Prekládka v oblasti dopravy

1. (Všeobecne) Činnosť, počas ktorej sa tovar premiestni z jedného dopravného prostriedku na iný v priebehu jednej prepravnej operácie.

2. (Colne) Colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z importujúceho dopravného prostriedku do exportujúceho na území jedného colného úradu, ktorý je zároveň colnicou pre dovoz i vývoz.

Prekládka je dôležitým pojmom v oblasti dopravy a colnej procedúry. Môže mať dve rôzne významy, pričom jeden sa týka samotnej prepravy tovaru a druhý sa vzťahuje k colnej kontrole.

Prekládka v kontexte prepravy

V kontexte prepravy predstavuje prekládka činnosť, počas ktorej sa tovar premiestni z jedného dopravného prostriedku na iný v priebehu jednej prepravnej operácie. Táto činnosť je kľúčová pre plynulý tok tovaru medzi rôznymi druhmi dopravy, ako sú nákladné vlaky, kamióny, lodné prepravné prostriedky a letecká doprava.

Prekládka umožňuje optimalizovať prepravné trasy a minimalizovať čas a náklady spojené s prepravou tovaru. Prekládka môže prebiehať na rôznych miestach, vrátane nákladných terminálov, železničných staníc, prístavov a letísk.

Prekládka v kontexte colnej procedúry

V colnej oblasti sa prekládka týka colnej procedúry, kde sa tovar dostane pod colnú kontrolu a prejde z importujúceho dopravného prostriedku do exportujúceho na území jedného colného úradu, ktorý je zároveň colnicou pre dovoz i vývoz.

Colná prekládka zabezpečuje dodržiavanie colných predpisov a umožňuje colným úradom dôkladne skontrolovať tovar, ktorý sa presúva cez colné hranice. Je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu a pomáha zabezpečiť, že dovoz a vývoz tovaru prebieha legálne a bez problémov.

V oboch prípadoch je prekládka dôležitým procesom, ktorý zabezpečuje plynulý tok tovaru a pomáha optimalizovať prepravu a colné procedúry v rámci globálnej ekonomiky.

1. (Všeobecne) Činnosť, počas ktorej sa tovar premiestni z jedného dopravného prostriedku na iný v priebehu jednej prepravnej operácie. 2. (Colne) Colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z importujúceho dopravného prostriedku do exportujúceho na území jedného colného úradu, ktorý je zároveň colnicou pre dovoz i vývoz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥