Poslanec obecného združenia je povinný

Poslanec obecného združenia je povinný

Poslanec obecného združenia má niekoľko povinností a záväzkov, ktoré mu vyplývajú z jeho pozície a úlohy v rámci územnej samosprávy. Tieto povinnosti zabezpečujú riadne fungovanie obecného združenia a ochranu záujmov obce a jej obyvateľov. Medzi hlavné povinnosti patrí:

  • Zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného združenia (OZ): Poslanec je povinný zložiť sľub vernosti a oddanosti obci a jej obyvateľom na prvom zasadnutí obecného združenia, kde sa oficiálne ujíma svojej funkcie.
  • Zúčastňovať sa zasadnutí obecného združenia: Poslanec má povinnosť aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach OZ, kde sa riešia dôležité otázky a rozhodnutia týkajúce sa obce.
  • Dodržiavať organizačný a rokovací poriadok: Poslanec je povinný dodržiavať stanovený organizačný a rokovací poriadok obecného združenia, ktorý určuje spôsob vykonávania zasadnutí a rozhodovania.
  • Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov: Hlavnou povinnosťou poslanca je hájiť a obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. To zahŕňa podporu návrhov a opatrení, ktoré prispievajú k rozvoju a prosperite obce.

Tieto povinnosti zabezpečujú, že poslanec plní svoju úlohu v prospech obce a jej komunity. Jeho práca a aktívna účasť na rozhodovacom procese sú neoddeliteľnou súčasťou územnej samosprávy.

– zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, zúčastňovať sa zasadnutí OZ, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥