Poisťovací spolok

Poisťovací Spolok: Dobrovoľné Združenie na Vykonávanie Poistenia

Dobrovoľné združenie občanov na vykonávanie poistenia. Spolok vypláca svojim členom podľa dohodnutých podmienok (stanov spolku) poistné náhrady v prípade vzniku dohodnutej poistnej udalosti (môže ísť napr. o úmrtie). Na Slovensku existuje pohrebné podporné združenie – poisťovací spolok v Betliari.

Poisťovací spolok je špecifickým druhom poisťovacieho subjektu, ktorý sa odlišuje od tradičných poisťovacích spoločností. Ide o dobrovoľné združenie občanov, ktorí sa spojili na vykonávanie poistenia a vzájomnej finančnej podpory v prípade určitých poistných udalostí.

Fungovanie Poisťovacích Spolkov

Poisťovacie spolky majú nasledujúce charakteristiky:

  • Členstvo: Osoby, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do poisťovacieho spolku, sa stávajú jeho členmi. Členovia platia pravidelné príspevky, ktoré sú určené stanovami spolku.
  • Poistné náhrady: V prípade, že nastane dohodnutá poistná udalosť (napríklad úmrtie člena), poisťovací spolok vypláca poistné náhrady členom alebo ich oprávneným príbuzným v súlade s dohodnutými podmienkami.
  • Stanovy spolku: Fungovanie poisťovacieho spolku je riadené stanovami, ktoré určujú pravidlá a podmienky členstva, výšku príspevkov, spôsob vyplácania poistných náhrad a iné dôležité aspekty.
  • Špecializácia: Existujú rôzne druhy poisťovacích spolkov, ktoré sa môžu špecializovať na konkrétne poistenie, ako napríklad pohrebné podporné združenia.

Príklad z Betliara

Na Slovensku je známe pohrebné podporné združenie – poisťovací spolok v Betliari. Tento spolok ponúka poistenie, ktoré zabezpečuje finančnú podporu v prípade úmrtia jeho členov alebo ich rodinných príslušníkov na pokrytie pohrebných nákladov a iných súvisiacich výdavkov.

Poisťovacie spolky majú dlhú tradíciu v poskytovaní finančnej ochrany a solidarity medzi členmi. Sú to dobrovoľné združenia, ktoré vytvárajú miestne komunity a poskytujú istotu v ťažkých časoch.

Dobrovoľné združenie občanov na vykonávanie poistenia. Spolok vypláca svojim členom podľa dohodnutých podmienok (stanov spolku) poistné náhrady v prípade vzniku dohodnutej poistnej udalosti (môže ísť napr. o úmrtie). Na Slovensku existuje pohrebné podporné združenie – poisťovací spolok v Betliari. Viď heslo Betliar.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥