Podporená znalosť

Podporená znalosť

Všetky značky alebo produkty v danom segmente, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na ne spomenúť na základe pripomenutia.

Pojem „podporená znalosť“ je kľúčovým pojmom v oblasti marketingu, ktorý sa týka informovanosti a povedomia respondentov o značkách a produktách v danom segmente trhu. Podporená znalosť zahrňuje všetky značky alebo produkty, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na ne spomenúť na základe pripomenutia.

Význam podporenej znalosti

Podporená znalosť je dôležitým ukazovateľom úspechu v marketingu. Výrobcovia a značky sa snažia dosiahnuť čo najvyššiu úroveň podporenej znalosti medzi svojimi potenciálnymi zákazníkmi. Tento ukazovateľ naznačuje, do akej miery je značka alebo produkt prítomný v mysli zákazníka a do akej miery je s ním spojený.

Meranie podporenej znalosti

Podporenú znalosť je možné meriať prostredníctvom rôznych marketingových prieskumov a štúdií. Respondenti sú často oslovení otázkami týkajúcimi sa ich povedomia o určitých značkách a produktách. Napríklad môžu byť vyzvaní, aby si spomenuli všetky značky automobilov, ktoré poznajú, alebo všetky značky nápojov, ktoré si pamätajú. Tieto otázky pomáhajú merateľne určiť úroveň podporenej znalosti v danom segmente trhu.

Využitie v marketingovej stratégii

Podporená znalosť je dôležitým faktorom pri tvorbe marketingovej stratégie. Značky sa snažia zvyšovať svoju viditeľnosť a povedomie medzi zákazníkmi prostredníctvom reklamy, propagácie a iných marketingových aktivít. Cieľom je dosiahnuť, aby značka bola ľuďom hneď na umysle, keď si budú chcieť kúpiť produkt alebo službu v príslušnom segmente.

V závere, podporená znalosť je dôležitým pojmom v marketingu, ktorý ukazuje, do akej miery je značka alebo produkt prítomný v mysli zákazníka. Meranie tejto znalosti a jej zvýšenie sú kľúčovými faktormi pre úspech v konkurenčnom svete marketingu.

Všetky značky alebo produkty v danom segmente, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na ne spomenúť na základe pripomenutia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥