plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/

Plánovanie materiálových požiadaviek (MRP I)

1. Hlavná plánovacia technika, ktorá sa riadi hlavným výrobným plánom a spája požiadavky na komponenty s výrobným plánom pre materské druhy tovaru. Využíva rozpisky materiálu, údaje skladovej a otvorenej objednávky a informácie z hlavného výrobného plánu na vypočítanie požiadaviek na materiál. Doporučuje vzdať sa doplnkových objednávok na materiál. Ďalej doporučuje prečasovanie otvorených objednávok ak ich dátumy nie sú zosúladené. Toto sa javí ako jediný vhodný spôsob objednávania, ktorý sa v súčasnosti považuje hlavne za metódu udržania platnosti objednávky.

Plánovanie materiálových požiadaviek (MRP I) je kľúčovým procesom v oblasti výroby. Tento postup sa zameriava na efektívne riadenie materiálových zdrojov potrebných na výrobu konkrétnych produktov. Hlavným cieľom MRP I je spojiť požiadavky na komponenty s výrobným plánom, aby sa dosiahla efektívna a spoľahlivá výroba.

Materiálové požiadavky sa vypočítavajú na základe údajov o materiáloch, skladových zásobách a otvorených objednávkach. Tento proces pomáha organizáciám minimalizovať dodací čas a náklady na skladovanie, tým, že sa materiály objednávajú v správnom čase a množstve.

Ďalšou dôležitou súčasťou MRP I je odporúčanie, ktoré môže zahrnovať zrušenie nadbytočných objednávok materiálu a prečasovanie otvorených objednávok, ak ich dátumy nie sú zosúladené s plánovanými dátumami výroby.

2. Plánovanie a kontrola zásob

Existujú dva hlavné prístupy k plánovaniu a kontrole zásob:

a) Simulácia pozície budúcich zásob: Tento prístup vypočítava pozíciu budúcich zásob na základe súčasných zásob a plánovaných alebo známych budúcich výsledkov a dopytu. Tento postup umožňuje organizáciám plánovať budúce nákupy a výrobu na základe aktuálnej situácie.

b) Explózia nárokov na požiadavky nižšej úrovne: Tento prístup začína s kompletným výrobkom a „exploduje“ nároky na požiadavky nižšej úrovne prostredníctvom zoznamov materiálov. Týmto spôsobom sú požiadavky a objednávky vypočítané z požiadaviek na konečný výrobok. Tento postup sa opakuje v každej úrovni komponentov a materiálov výrobku.

Poznámka: Pre ďalší základný prístup, techniku medzného stavu zásob, viď objednávací systém.

Ekonomický význam

Plánovanie materiálových požiadaviek (MRP I) má významný ekonomický vplyv v oblasti výroby. Správne riadenie materiálových zdrojov pomáha znížiť náklady na skladovanie nadbytočných materiálov a minimalizovať riziko nedostatku potrebných materiálov pre výrobu. Týmto spôsobom organizácie dosahujú nižšie skladové náklady a vyššiu efektívnosť využitia svojich finančných zdrojov.

Okrem toho plánovanie materiálových požiadaviek umožňuje lepšie riadenie výrobných procesov, čo vedie k zvýšeniu produktivity a zníženiu odpadu. To má priamy pozitívny vplyv na ekonomický výkon organizácie.

MRP I pomáha aj pri lepšom plánovaní a riadení dodávateľskej reťazce, čo vedie k rýchlejšiemu získaniu potrebných materiálov od dodávateľov a k väčšej spoľahlivosti voči zákazníkom. Tento aspekt má pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť organizácie a na jej dlhodobý ekonomický úspech.

Celkovo platí, že MRP I je dôležitým nástrojom pre efektívne riadenie materiálových zdrojov, čo má priamy vplyv na finančnú stabilitu a výkonnosť organizácie v oblasti výroby.

1. Hlavná plánovacia technika, ktorá sa riadi hlavným výrobným plánom a spája požiadavky na komponenty s výrobným plánom pre materské druhy tovaru. Využíva rozpisky materiálu, údaje skladovej a otvorenej objednávky a informácie z hlavného výrobného plánu na vypočítanie požiadaviek na materiál. Doporučuje vzdať sa doplnkových objednávok na materiál. Ďalej doporučuje prečasovanie otvorených objednávok ak ich dátumy nie sú zosúladené. Toto sa javí ako jediný vhodný spôsob objednávania, ktorý sa v súčasnosti považuje hlavne za metódu udržania platnosti objednávky. 2. (Plánovanie a kontrola zásob) Existujú dva hlavné prístupy ako plánovať a kontrolovať zásoby. a) simulácia pozície budúcich zásob vypočítaná zo stavu súčasných zásob a plánovaných alebo už známych budúcich výsledkov a výnosov. b) explózia nárokov na požiadavky nižšej úrovne prostredníctvom zoznamov materiálov. Tieto dva kroky sa opakujú v každom stupni a začínajú s kompletným výrobkom. Takto sú požiadavky a obchodné a nákupné objednávky vypočítané z požiadaviek na kompletný výrobok. Poznámka: Pre ďalší základný prístup, technika medzného stavu zásob, viď objednávací systém.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥