piggy back

Piggy back

Huckepack systém, cestný náves na plošinovom vozni kenguru Preprava cestných dopravných prostriedkov a návesov na špeciálne upravených železničných vozňoch.

Definícia a Význam

Piggyback, alebo inak nazývaný „huckepack systém,“ je spôsob prepravy cestných dopravných prostriedkov a návesov pomocou špeciálne upravených železničných vozňov. Táto metóda umožňuje efektívne kombinovať cestnú a železničnú dopravu pre prepravu nákladu.

Funkcia Piggyback

Proces piggyback spočíva vo vybavení železničných vozňov špeciálnymi plošinami alebo návesmi, na ktoré je možné naložiť cestné dopravné prostriedky, ako sú nákladné autá, kamióny alebo iné vozidlá. Tieto vozidlá sú potom prepravené železnicou na určené miesto.

Význam v Doprave

Piggyback má dôležitý význam v oblasti dopravy, pretože umožňuje efektívnejšie využitie dopravných sietí a znižuje záťaž na cestách. Táto metóda je špeciálne užitočná pri preprave nákladu na dlhé vzdialenosti, kde železničná doprava môže byť rýchlejšia a ekonomickejšia ako cestná doprava.

Piggyback tiež prispieva k zníženiu dopravných zápch a emisií skleníkových plynov, čo je dôležité z hľadiska udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Záver

Piggyback je efektívny spôsob prepravy cestných dopravných prostriedkov a návesov pomocou železničnej dopravy. Táto metóda prispieva k zlepšeniu efektívnosti dopravy a zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

huckepack systém, cestný náves na plošinovom vozni kenguru Preprava cestných dopravných prostriedkov a návesov na špeciálne upravených železničných vozňoch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥