Peňažný agregát

Peňažný Agregát: Likvidita V Obehu

Peňažný agregát predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonómie. Ide o mieru likvidity v peňažnom obehu, čo znamená, že zahŕňa peňažné aktíva s rôznym stupňom ľahko dostupnej hotovosti.

Rôzne Formy Peňažných Agregátov

Peňažné agregáty sú zvyčajne klasifikované do rôznych kategórií podľa toho, ako likvidné sú peňažné aktíva, ktoré zahŕňajú. Hlavné kategórie zahŕňajú:

  1. M0: Toto je najlikvidnejší peňažný agregát, ktorý zahŕňa všetku hotovosť v obehu, vrátane mincí a bankoviek v rukách verejnosti a rezervy komerčných bánk v centrálnej banke.
  2. M1: M1 je zložitejší peňažný agregát, ktorý zahŕňa M0 a navyše aj ďalšie peňažné aktíva, ktoré sú ľahko dostupné pre bežné transakcie. Patria sem napríklad bežné účty v bankách a ďalšie krátke dočasné vklady.
  3. M2: M2 je ešte širší peňažný agregát, ktorý obsahuje M1 a navyše aj dlhodobé termínové vklady, termínované vklady a ďalšie úspory a investície, ktoré nie sú tak ľahko dostupné ako aktíva v M0 a M1.

Význam Peňažných Agregátov

Peňažné agregáty sú dôležité pre centrálne banky, ekonómov a analytikov na sledovanie stavu ekonomiky a riadenie menovej politiky. Rôzne agregáty poskytujú rôzne úrovne likvidity a môžu odrážať, ako rýchlo sa peňažné prostriedky pohybujú v ekonomike.

Centrálne banky často sledujú peňažné agregáty, aby zistili, či je v obehu dostatok likvidity na podporu ekonomiky alebo či je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie alebo zníženie množstva peňazí v obehu. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zmenu úrokovej miery alebo otvorený trhový nákup alebo predaj peňazí.

Záver

Peňažné agregáty sú dôležitým nástrojom na meranie likvidity v ekonomike a sledovanie peňažných tokov. Ich rôzne kategórie zahŕňajú peňažné aktíva s rôznym stupňom dostupnosti. Sú dôležité pre riadenie menovej politiky a hodnotenie stavu ekonomiky.

Objem peňazí v obehu s rôznym stupňom likvidity.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥