Parcela

Parcela

Pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

Definícia a Význam

Parcela je dôležitým pojmom v oblasti reality a nehnuteľností. Ide o pozemok, ktorý môže mať jedného alebo viacerých vlastníkov a je zapísaný na jednom liste vlastníctva. Parcela sa vyznačuje tým, že má presne určený tvar, polohu a je identifikovaná pomocou parcelného čísla.

V praxi môže parcela predstavovať rôzne druhy pozemkov, vrátane obytných, komerčných, poľnohospodárskych alebo iných typov. Každá parcela je jedinečná a má svoje vlastné charakteristiky a vlastníkov.

Význam v Oblasti Reality

Parcela má v oblasti reality niekoľko dôležitých významov:

  • Vlastníctvo a prevod: Parcela slúži ako jednotka vlastníctva a je potrebná pri prevode nehnuteľností. Každý vlastník má zápis o svojej parcele v liste vlastníctva.
  • Katastrálna mapa: Parcela je zobrazená v katastrálnej mape, čo umožňuje presné určenie jej polohy a tvaru. Každá parcela je označená svojím parcelným číslom.
  • Stavebné práce: Pri stavebných prácach je dôležité poznať parcelu a jej vlastníctvo, pretože to ovplyvňuje možnosť stavať na danej parcele.

Záver

Parcela je kľúčovým pojmom v oblasti reality a nehnuteľností. Predstavuje pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, ktorý má presne určený tvar, polohu a parcelné číslo. Je nevyhnutná pri vlastníctve, prevode nehnuteľností a stavebných prácach.

pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

je obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo určený a zobrazený v katastrálnej mape. Každá parcela je označená svojim parcelným číslom.

Obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo určený a zobrazený v katastrálnej mape.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥