parameter

Parameter

Merateľná veličina, ktorá vyjadruje technické, ekonomické alebo prevádzkové vlastnosti určitého objektu (napr. dopravného prostriedku).

Definícia a Význam

Parameter je v ekonomickom kontexte dôležitým pojmom v oblasti dopravy. Ide o merateľnú veličinu, ktorá slúži na vyjadrenie technických, ekonomických alebo prevádzkových vlastností určitého objektu, najmä dopravného prostriedku. Tieto parametre hrajú kľúčovú úlohu pri plánovaní, riadení a efektívnom využívaní dopravy a dopravných sietí.

Typy parametrov v Doprave

Parametre v oblasti dopravy môžu zahŕňať rôzne aspekty:

  • Technické parametre: Ide o technické charakteristiky dopravných prostriedkov, ako sú veľkosť, hmotnosť, výkon motora, spotreba paliva, maximálna rýchlosť a ďalšie. Tieto parametre ovplyvňujú výber a efektívnosť dopravných prostriedkov.
  • Ekonomické parametre: Ekonomické parametre zahŕňajú náklady na prevádzku a údržbu dopravných prostriedkov, ceny paliva, daňové povinnosti, cestovné tarify a ďalšie faktory ovplyvňujúce náklady a výnosy v dopravnom sektore.
  • Prevádzkové parametre: Prevádzkové parametre sa týkajú spôsobu, akým sú dopravné prostriedky využívané v praxi. Môžu zahŕňať plánovanie trás, časovanie, logistiku a ďalšie faktory ovplyvňujúce plynulosť dopravy.

Význam parametrov v Doprave

Parametre v oblasti dopravy majú kľúčový význam pre rôzne aspekty dopravy a logistiky:

  • Plánovanie a riadenie: Parametre pomáhajú pri plánovaní trás, výbere vhodných dopravných prostriedkov a riadení prevádzky na cestách a v dopravnom sektore.
  • Optimalizácia nákladov: Ekonomické parametre pomáhajú organizáciám minimalizovať náklady na prevádzku a zvýšiť ziskovosť dopravy.
  • Ekologická udržateľnosť: Parametre zahŕňajú aj ekologické charakteristiky dopravných prostriedkov, čo je dôležité pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Záver

Parameter je kľúčovým pojmom v oblasti dopravy, ktorý pomáha merateľne vyjadriť vlastnosti a charakteristiky dopravných prostriedkov. Jeho správne využitie je nevyhnutné pre efektívne plánovanie, riadenie a udržateľný rozvoj dopravy a dopravných sietí.

Merateľná veličina, ktorá vyjadruje technické, ekonomické alebo prevádzkové vlastnosti určitého objektu (napr. dopravného prostriedku).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥