otvorený prievoz

Otvorený prievoz: význam v oblasti prepravy a špedície

Spôsob prepravy listových zásielok a balíkov medzinárodného styku, pri ktorom sa zásielky nezasielajú v priamych záveroch do štátu určenia, ale sa vypravujú v záveroch pre niektorú poštu sprostredkujúcej správy.

Čo je otvorený prievoz?

Otvorený prievoz je špeciálny spôsob medzinárodnej prepravy listových zásielok a balíkov, ktorý sa odlišuje od priameho zasielania do štátu určenia. V prípade otvoreného prievozu sa zásielky nezasielajú priamo do cieľového štátu, ale sprostredkujú sa cez poštu sprostredkujúcej správy. Tento systém je často využívaný pri medzinárodnom poštovom styku a zabezpečuje efektívnu a spoľahlivú prepravu zásielok.

Ako funguje otvorený prievoz?

Proces otvoreného prievozu zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Zbierka zásielok: Zásielky sa zbierajú na odosielateľskej pošte v krajine pôvodu.
  2. Preprava do pošty sprostredkujúcej správy: Zásielky sa potom prepravujú do pošty sprostredkujúcej správy, ktorá slúži ako medzinárodný hub pre zásielky. Táto pošta vykonáva kontrolu a triedenie zásielok.
  3. Preprava do cieľového štátu: Po spracovaní a triedení sprostredkovateľskou poštou sa zásielky prepravujú do cieľového štátu, kde sú doručené miestnej pošte pre doručenie príjemcovi.
  4. Doručenie príjemcovi: Miestna pošta v cieľovom štáte doručí zásielku príjemcovi podľa miestnych postupov a predpisov.

Výhody otvoreného prievozu

Otvorený prievoz má niekoľko výhod:

  • Efektívnosť: Tento systém umožňuje efektívne spracovanie medzinárodných zásielok a rýchlu prepravu do cieľových krajín.
  • Spolupráca medzi poštami: Pošty rôznych krajín môžu spolupracovať pri spracovaní zásielok a zabezpečiť ich bezpečnú prepravu.
  • Optimalizácia trasy: Otvorený prievoz umožňuje optimalizovať trasu prepravy zásielok a minimalizovať náklady.

Záver

Otvorený prievoz je dôležitým aspektom medzinárodnej prepravy a špedície, ktorý umožňuje efektívne a spoľahlivé doručovanie zásielok do cieľových krajín. Tento systém spolupráce medzi poštami a sprostredkujúcimi správami prispieva k hladkému fungovaniu medzinárodného poštového styku a umožňuje rýchlu a bezpečnú prepravu listových zásielok a balíkov.

Spôsob prepravy listových zásielok a balíkov medzinárodného styku, pri ktorom sa zásielky nezasielajú v priamych záveroch do štátu určenia, ale sa vypravujú v záveroch pre niektorú poštu sprostredkujúcej správy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥