Normovaný čas

Normovaný čas vo výrobnom manažmente

Doba, ktorú môže zabrať vykonanie úlohy, ak operátor pracuje štandardným pracovným tempom.

Normovaný čas je kľúčovým pojmom v manažmente výroby a procesnom riadení. Tento ekonomický termín označuje dobu, ktorú môže zabrať vykonanie konkrétnej úlohy alebo operácie, pokiaľ operátor pracuje štandardným pracovným tempom a dodržiava stanovené pracovné postupy.

Stanovenie normovaného času je dôležité pre plánovanie výrobných procesov a riadenie pracovnej efektívnosti. Umožňuje to predpovedať, koľko času bude potrebné na vykonanie určitej úlohy a načasovať jej vykonanie tak, aby sa dosiahli stanovené výrobné ciele.

Normovaný čas sa často využíva pri stanovovaní štandardných pracovných časov, ktoré sú následne používané na hodnotenie výkonnosti pracovníkov a efektívnosti výrobných liniek. Týmto spôsobom pomáha manažérom identifikovať možné oblasti zlepšenia a optimalizácie výrobných procesov.

Stanovenie normovaného času môže byť komplexným procesom, ktorý zohľadňuje rôzne faktory, ako sú technické parametre, skúsenosti operátora, kvalita práce a podmienky pracoviska. Cieľom je získať presný odhad času potrebného na vykonanie úlohy za normálnych okolností.

Normovaný čas môže byť aj základom pre výpočet nákladov na prácu a stanovenie cenových štandardov pre výrobné procesy. Zabezpečuje, že výroba prebieha efektívne a v súlade s plánmi a normami kvality.

Celkovo je normovaný čas dôležitým nástrojom v manažmente výroby, ktorý prispieva k optimalizácii výrobných procesov a zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov.

Doba, ktorú môže zabrať vykonanie úlohy ak operátor pracuje štandardným pracovným tempom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥