Nominálna úroková miera

Nominálna úroková miera

Nominálna úroková miera je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Nominálna úroková miera je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva a financií. Ide o úrokovú sadzbu, ktorú banka alebo finančná inštitúcia uvedie v zmluve alebo v úrokovom lístku. Táto úroková miera je však odlišná od reálnej úrokovej miery, pretože nezohľadňuje vplyv očakávanej inflácie.

Prečo je dôležité rozlišovať medzi nominálnou a reálnou úrokovou mierou? Rozdiel spočíva v tom, že nominálna úroková miera zohľadňuje iba čistú úrokovú sadzbu, ktorú investor alebo dlžník platí alebo získava. Na druhej strane reálna úroková miera zahŕňa aj očakávanú infláciu, čo má vplyv na skutočnú hodnotu investície alebo dlhu.

Ak by sme mali investíciu s nominálnou úrokovou mierou 5 % a očakávanou infláciou 2 %, skutočná výkonnosť tejto investície by bola 3 % (5 % – 2 %). Pre dlžníka by to znamenalo, že by reálna hodnota jeho dlhu klesla o 3 % v dôsledku inflácie.

Nominálna úroková miera je často používaná pri bankových produktoch, ako sú termínované vklady alebo hypotéky. Je dôležité, aby investori a dlžníci pochopili, že táto miera neberie do úvahy infláciu, a preto je dôležité sledovať aj reálnu úrokovú mieru, aby lepšie posúdili skutočnú hodnotu svojich finančných transakcií.

Nominálna úroková miera je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥