Menová báza

Menová báza v ekonómii

Menová báza predstavuje rezervné peniaze, ktoré sú emitované centrálnou bankou a zahŕňajú obeživo, vrátane mincí a bankoviek, a povinné minimálne rezervy, ktoré sú udržiavané bánkami v centrálnej banke.

Význam menovej bázy

Menová báza je kľúčovým pojmom v oblasti monetárnej politiky a centrálnej banky. Jej význam spočíva v niekoľkých kľúčových aspektoch:

  • Kontrola peňazí v obehu: Centrálna banka má kontrolu nad množstvom peňazí v obehu prostredníctvom menovej bázy. Tým môže ovplyvňovať infláciu a hospodársku stabilitu.
  • Podpora hospodárskej stability: Správne riadenie menovej bázy je nevyhnutné pre udržanie hospodárskej stability, kontrolu inflácie a zabránenie finančným krízam.
  • Manipulácia s úrokovými sadzbami: Menová báza ovplyvňuje úrokové sadzby, čo má vplyv na úroveň investícií a spotreby v ekonomike.

Zložky menovej bázy

Menová báza sa skladá z dvoch hlavných zložiek:

  • Obeživo: Obeživo zahŕňa všetky mince a bankovky, ktoré sú v aktuálnom obehu a používané v ekonomike.
  • Povinné minimálne rezervy: Povinné minimálne rezervy predstavujú časť finančných prostriedkov, ktoré bánky musia udržiavať v centrálnej banke ako zálohu.

Riadenie menovej bázy

Riadenie menovej bázy je základnou úlohou centrálnej banky. Centrálna banka môže ovplyvňovať menovú bázu prostredníctvom rôznych nástrojov, vrátane otvoreného trhu, repo operácií, úrokových sadzieb a intervencií na devízových trhoch. Tieto nástroje jej umožňujú dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa inflácie a hospodárskej stability.

Záver

Menová báza je dôležitým pojmom v oblasti ekonómie a centrálnej banky. Jej riadenie a kontrola sú kľúčové pre udržanie hospodárskej stability, kontrolu inflácie a riadenie monetárnej politiky. Zložky menovej bázy, ako je obeživo a povinné minimálne rezervy, majú významný vplyv na fungovanie ekonomiky a finančný sektor.

Rezervné peniaze, emitované obeživo plus povinné minimálne rezervy bánk v centrálnej banke.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥