Kupón

Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie.

Cenný papier slúžiaci pre uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu, alebo podielového listu. Kupóny sa vydávajú v podobe kupónového archu. Kupón podľa slovenskej legislatívy oprávňuje majiteľa listinnej akcie na výplatu výnosu, vydávaný na kupónových hárkoch obsahujúcich talón, oprávňujúci na vydanie ďalšieho kupónového hárku po jeho predložení emitentovi, kupón je cenným papierom Anglický ekvivalent tohto výrazu je Coupon.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *