Kupón

Kupón v Ekonomike

Kupón je dôležitým pojmom v oblasti ekonómie a financií. Predstavuje poukážku na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie.

Úloha Kupónov

Kupóny sú cenné papiere slúžiace pre uplatnenie práva na výnos z rôznych druhov finančných nástrojov, vrátane dlhopisov, akcií, dočasných listov a podielových listov. Ich úlohou je umožniť držiteľovi týchto cenných papierov získať príjmy vo forme úrokov alebo dividendy.

Typy Kupónov

Existujú rôzne typy kupónov, z ktorých každý má svoje špecifické využitie:

  • Kupóny k Dlhopisom: V prípade dlhopisov s pevným úrokovým sadzbami sa kupóny pravidelne odrezávajú a vyplácajú držiteľom v určitých intervaloch. Tieto kupóny predstavujú časť úrokového výnosu dlhopisu.
  • Kupóny k Akciám: Kupóny k akciám umožňujú držiteľom uplatňovať nárok na dividendy vyplácané spoločnosťou. V niektorých prípadoch sú tieto kupóny odrezávané a posiela sa ich držiteľom výročným správam.
  • Kupóny k Iným Finančným Nástrojom: Okrem dlhopisov a akcií môžu byť kupóny priradené aj k iným finančným nástrojom, ako sú dočasné listy alebo podielové listy.

Kupónový Arch

Bežný spôsob, ako sa kupóny vydávajú, je vo forme kupónového archu. Tento arch obsahuje talóny, ktoré oprávňujú držiteľa k výberu príjmov z finančných nástrojov.

Záver

Kupóny predstavujú dôležitý aspekt v oblasti financií a investícií. Sú neoddeliteľnou súčasťou cenných papierov a umožňujú držiteľom získať príjmy z investícií do dlhopisov, akcií a ďalších finančných nástrojov. Porozumenie tomu, ako fungujú kupóny, je pre investora dôležité pri rozhodovaní o investíciách do rôznych aktív.

Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie.

Cenný papier slúžiaci pre uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu, alebo podielového listu. Kupóny sa vydávajú v podobe kupónového archu. Kupón podľa slovenskej legislatívy oprávňuje majiteľa listinnej akcie na výplatu výnosu, vydávaný na kupónových hárkoch obsahujúcich talón, oprávňujúci na vydanie ďalšieho kupónového hárku po jeho predložení emitentovi, kupón je cenným papierom Anglický ekvivalent tohto výrazu je Coupon.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥