krajina pôvodu – pôvod

Krajina, v ktorej sa tovar produkuje alebo vyrába podľa kritérií, stanovených pre účely požiadaviek colného sadzobníka, množstva obmedzení alebo akýchkoľvek opatrení, vzťahujúcich sa k obchodu. Poznámka : Podľa tejto definície slovo krajina môže zahŕňať skupinu krajín, región alebo iba časť krajiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥