Kolaterál

Hodnota zabezpečujúca bankový úver

Kolaterál je ekonomickým pojmom, ktorý označuje hodnotu, ktorú klient poskytuje banke ako záruku pri získaní bankového úveru. Táto hodnota môže zahŕňať rôzne aktíva, ako sú nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene a ďalšie hodnotné veci.

Istá výška peňažných prostriedkov

Kolaterál môže byť aj istou výškou peňažných prostriedkov, ktorú banka vyžaduje od klienta ako záruku, že klient bude dodržiavať svoj záväzok. Táto peňažná čiastka je vinkulovaná na účte klienta v prospech banky a predstavuje maximálnu výšku straty, ktorú je klient ochotný akceptovať v prípade nepriaznivého vývoja.

Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene, a pod.

Istá výška peňažných prostriedkov, ktorú banka vyžaduje ako záruku, že klient dodrží svoj záväzok, hneď po uzavretí obchodu je táto peňažná čiastka vinkulovaná na úcte klienta v prospech banky a predstavuje maximálnu výšku straty, ktorú je klient ochotný v prípade nepriaznivého vývoja akceptovať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥