kladková trať

Kladková trať v ekonomike obchodu: Význam a typy

Kladková trať je špecifickým druhom ložnej trate, ktorá v oblasti obchodu a dopravy zohráva dôležitú úlohu pri pohybe tovaru a materiálov. Toto zariadenie sa vyznačuje tým, že na ňom sú uložené otočne kladkové súpravy, ktoré unášajú tovar. V tomto článku sa pozrieme na význam kladkových tratí a rôzne typy, ktoré existujú v tejto oblasti ekonomiky.

Typy kladkových tratí

Kladkové trate môžeme klasifikovať na základe niekoľkých kritérií, vrátane spôsobu pohybu unášacieho prostriedku a spôsobu pohonu kladkových súprav. Tu sú niektoré z hlavných typov kladkových tratí:

 1. Nepoháňané kladkové trate: Tieto tratí fungujú na základe gravitačnej sily a sú určené pre nakladanie a vykladanie tovaru vo svahu. Tovar sa voľne pohybuje po trati z výšky na nižšiu časť.
 2. Poháňané kladkové trate: Na rozdiel od nepoháňaných tratí majú poháňané kladkové trate mechanický pohon, ktorý umožňuje riadený pohyb tovaru nahor a nadol. Tento typ trate sa často používa v skladoch a pri manipulácii s materiálom.

V závislosti od spôsobu pohonu kladkových súprav sa kladkové tratí ďalej delia:

 1. Poháňané priebežnou reťazou: V týchto tratích sú kladkové súpravy poháňané priebežnou reťazou, ktorá je napínacia a umožňuje kontrolovaný pohyb tovaru.
 2. Poháňané spriahnutou reťazou: Pri tomto type trate sú kladkové súpravy poháňané spriahnutou reťazou, ktorá je spojená s motorom alebo iným zariadením, ktoré zabezpečuje pohon.

Význam kladkových tratí v obchode

Kladkové trate majú významné miesto v obchodnej logistike a doprave. Ich využitie zahŕňa:

 • Sklady a distribúcia: Kladkové tratí sa často používajú v skladoch na manipuláciu s paletami a kontajnermi. Pomáhajú pri rýchlej a efektívnej distribúcii tovaru.
 • Stavebníctvo: Pri stavebných projektoch sa kladkové tratí používajú na zdvíhanie ťažkých materiálov a nákladu na vyššie poschodia budov.
 • Prístavy a Loďstvo: V prístavoch sa kladkové tratí využívajú na manipuláciu s nákladom na a z lodí, čo zabezpečuje efektívnu prevádzku prístavných terminálov.

Kladkové trate sú špecifickým druhom ložnej trate, ktorá má v oblasti obchodu a dopravy dôležitú úlohu pri pohybe tovaru a materiálov. Toto zariadenie sa vyznačuje tým, že na ňom sú uložené otočne kladkové súpravy, ktoré slúžia na unášanie tovaru. Kladkové tratě umožňujú efektívny prenos ťažkých alebo objemných bremien z jedného miesta na druhé, čo je obzvlášť užitočné v priemysle, skladoch, pri stavebných prácach a iných odvetviach.

Kladkové trate sú zvyčajne zostavené z nasledujúcich hlavných komponentov:

 • Ložná dráha: To je časť trate, po ktorej sa tovar pohybuje. Môže to byť napríklad kolejnice alebo iné dráhové prvky.
 • Kladky: Kladky sú otočné kolesá alebo bubny, na ktoré je upevnený lanový systém. Tovar sa priviaže k lanu, ktorý sa potom natiahne cez kladky.
 • Laná: Laná sú používané na prenos sily z pohonu (napr. elektrického motoru) na kladky a na zavesenie tovaru.
 • Pohon: Pohonový mechanizmus zabezpečuje pohyb lanov a tým aj tovaru. Môže ísť o rôzne typy pohonov, ako sú elektrické motory, ručné pohony alebo iné.

Kladkové trate prichádzajú v rôznych typoch a veľkostiach, aby vyhovovali rôznym potrebám a použitiam. Sú používané na manipuláciu s ťažkými bremienami, napríklad v skladoch na zdvíhanie paletov s tovarom, vo výrobných prevádzkach pre presun materiálov, na staveniskách pre zdvíhanie a presun stavebných materiálov a mnoho ďalších aplikácií. Význam kladkových tratí spočíva v ich schopnosti zefektívniť a zjednodušiť procesy manipulácie s tovarom a materiálmi, čo môže viesť k zvýšeniu produktivity a zníženiu pracovnej námahy.

Ložná trať, ktorej unášacím prostriedkom sú otočne uložené kladkové súpravy; kladkové trate sa rozdeľujú: podľa spôsobu pohybu unášacieho prostriedku: nepoháňané, poháňané; podľa spôsobu pohonu kladkových súprav: poháňané priebežnou reťazou, poháňané spriahnutou reťazou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥