kanban

Bezzásobová technológia na báze samoriadiacich regulačných okruhoch tvorených dodávajúcim a odoberajúcim článkom, ktoré sú spojené jednosmerným reťazcom a ich vzťahy sa riadia pull-princípom. Objednávané a dodávané je množstvo striktne odpovedajúce kapacite prepravného prostriedku (alebo jeho násobku). Kvalita dodávaného materiálu je zaručená dodávajúcim článkom. Technológia vhodná v podmienkach rovnomernej spotreby, bez väčších výkyvov a sortimentných zmien. Vedie k plynulosti procesov, vysokej produktivity a efektívnosti.

decentrálna jednoduchá metóda pre koordináciu pohybu materiálu pri zásobovaní výrobnej linky, ktorá funguje na základe samoriadiacich regulačných okruhov. Používajú sa štandardné ukladacie bedne alebo štandardná veľkosť dáviek, každá s vlastnou kratou. Je to ťažný systém (pull), pomocou ktorého si výrobné pracoviská prostredníctvom karty objednávajú súčiastky od predchádzajúcich pracovísk. Táto metóda je vhodná pre trvalú hromadnú alebo stredne sériovú výrobu pri vysokej stálosti odbytu a pri obmedzení sortimentu. Nevyrába sa na sklad; pracovisko môže vyrábať len vtedy, ak dostane od nasledujúceho pracoviska objednávku vo forme karty. Každý kanban sa často používa ako synonymum pre špecifický plánovací systém, ktorý vypracovala a používa japonská spoločnosť Toyota.

Japonský termín znamenajúci kartu, systém riadenia výroby prostredníctvom karty alebo vývesných štítkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *