interoperabilita

(súčinnosť) / interoperability – Schopnosť systému poskytovať služby a prijímať služby od iných systémov a používať tieto služby na zabezpečenie efektívnej prevádzky systému. – INTEROPERABILITY – The ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use these services to enable the systms to operate effectively together.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥