Hotovosť / Ekvivalent hotovosti

Hotovosť a ekvivalent hotovosti v investovaní

V investovaní je koncept hotovosti a ekvivalentu hotovosti kľúčovým faktorom pri riadení investičných portfólií a hodnotení likvidity fondu alebo portfólia. Tieto pojmy označujú časť aktív, ktoré sú ľahko dostupné a môžu byť rýchlo zmenené na hotovosť. V tomto článku sa budeme venovať významu hotovosti a ekvivalentu hotovosti v investičnej oblasti, ich funkciám a významu pre investičné rozhodovanie.

Hotovosť a Jej Funkcie

Hotovosť predstavuje fyzické peniaze vo forme bankoviek a mincí, ktoré sú k dispozícii na okamžité platby. Funkcia hotovosti spočíva v jej schopnosti byť bezproblémovým platidlom pri nákupoch a transakciách. Táto forma aktív je jednoducho prenosná a všeobecne akceptovaná.

Ekvivalent hotovosti zahŕňa nielen fyzické peniaze, ale aj finančné nástroje s krátkodobou lehotou splatnosti a pevným výnosom, ktoré umožňujú rýchlu konverziu na hotovosť. Sem patria napríklad pokladničné poukážky, krátkodobé termínované vklady a krátkodobé dlhopisy. Tieto aktíva majú vysokú likviditu a môžu byť ľahko zmenené na hotovosť bez straty hodnoty.

Význam Hotovosti a Ekvivalentu Hotovosti v Investovaní

Pre investičné fondy a portfóliá je dôležité udržiavať určitú časť aktív v podobe hotovosti a ekvivalentu hotovosti. Tieto aktíva poskytujú likviditu a flexibilitu, ktoré sú nevyhnutné pre rýchle reagovanie na investičné príležitosti alebo potreby investorov. Časť portfólia držaná v hotovosti a ekvivalentu hotovosti umožňuje pokryť výdavky a potreby bez potreby predaja dlhodobých aktív.

Zároveň sa hotovosť a ekvivalent hotovosti často používajú na udržanie rezervy v prípade nečakaných udalostí alebo výkyvov na trhu. Tieto prostriedky môžu byť využité na splnenie záväzkov voči investorom, bez potreby likvidovať dlhodobé pozície v nevhodný čas.

Záver

Hotovosť a ekvivalent hotovosti sú dôležitými komponentmi v investičných portfóliách a fondoch. Ich likvidita a schopnosť byť rýchlo zmenené na hotovosť robia z týchto aktív neoddeliteľnú súčasť investičných stratégií. Udržiavanie správnej rovnováhy medzi rizikovými a likvidnými aktívami je kľúčové pre dosiahnutie investičných cieľov a zabezpečenie finančnej stability.

Podiel aktívov fondu, ktorý sa držia v hotovosti, alebo vo finančných nástrojoch s krátkodobou lehotou splatnosti s pevným výnosom, ktoré umožňujú prirovnať ich k hotovosti (napríklad pokladničné poukážky). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Cash / Equivalent.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥