hlboká cisterna

Hlboká Cisterna v Medzinárodnom Obchode

Hlboká cisterna je ekonomický termín, ktorý sa v medzinárodnom obchode používa v súvislosti s lodnou dopravou. Označuje cisternu, ktorá je vhodne vybavená na prevoz rastlinných olejov, ako napríklad palmový olej, olej z kokosových orechov, a ďalších tekutín vo väčších objemoch.

Vlastnosti Hlbokých Cistern

Hlboké cisterny sú navrhnuté a vybavené špeciálne tak, aby umožnili bezpečný a efektívny prevoz rôznych druhov tekutín. Niektoré z ich významných vlastností zahŕňajú:

  • Olejo-Tesniace Prepážky a Kryty: Hlboké cisterny sú vybavené olejo-tesniacimi prepážkami a krytmi, ktoré umožňujú prepravu rôznych typov tekutín v samostatných sekciách.
  • Vyhrievacie Zariadenie: Niektoré hlboké cisterny sú vybavené vyhrievacím zariadením, čo umožňuje udržiavať tekutiny pri požadovanej teplote počas prepravy.
  • Veľký Objem: Hlboké cisterny majú väčší objem v porovnaní s bežnými nákladnými kontajnermi, čo umožňuje prepravu väčšieho množstva tekutín.

Význam v Medzinárodnom Obchode

Hlboké cisterny majú významné miesto v medzinárodnom obchode, najmä pri preprave rastlinných olejov a ďalších tekutín, ktoré sa využívajú v potravinárskom priemysle a iných odvetviach. Ich schopnosť prepravy rôznych typov tekutín vo veľkom množstve a za dodržania požadovanej teploty je kľúčová pre efektívne dodávky a distribúciu týchto surovín a produktov.

Záver

Hlboké cisterny predstavujú dôležitý nástroj v medzinárodnom obchode, najmä v oblasti prepravy rastlinných olejov a iných tekutín. Ich špeciálne vlastnosti a vybavenie zabezpečujú bezpečnú a efektívnu prepravu, čo prispieva k plynulému toku surovín a produktov vo svetovom obchode.

(pri lodnej doprave) – Cisterna, ktorá je vhodne vybavená na prevoz rastlinných olejov (napr. palmového oleja, oleja z kokosových orechov) a ostatných tekutín vo väčšom množstve. Prostredníctvom olejo-tesniacich prepážok a krytov je možné prevážať rozličné druhy tekutín v priľahlých cisternách. Hlboké cisterny môžu byť vybavené vyhrievacím zariadením, aby sa olej mohol previezť a vyprázdniť v požadovanej teplote.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥