franšíza

Franšíza v Dopravnom Poistení

Franšíza je dôležitým pojmom v oblasti dopravného poistenia. Predstavuje zásadu alebo dohodu, podľa ktorej poisťovňa nie je povinná nahradiť poškodenému celú časť poistnej škody. Táto dohoda môže byť nepodmienená (absolútna) alebo podmienená (relatívna).

Nepodmienená Franšíza

Pri nepodmienenej franšíze poisťovňa odpočíta sumu zodpovedajúcu percentu franšízy od poistnej náhrady, pokiaľ je vzniknutá škoda vyššia ako suma zodpovedajúca franšíze. To znamená, že ak škoda nepresiahne hodnotu franšízy, poisťovňa nevypláca žiadne poistné plnenie.

Podmienena Franšíza

Podmienená franšíza funguje trochu inak. V tomto prípade poisťovňa neposkytuje náhradu do výšky percentuálnej hodnoty franšízy. Avšak ak výška škody prevýši hodnotu franšízy, poisťovňa poskytne úplné poistné plnenie.

Význam Franšízy v Poistných Zmluvách

Franšíza môže byť dojednanou peňažnou čiastkou alebo dobu, počas ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Je to spôsob, ako sa poistenec podieľa na rizikách spojenými s poistnou udalosťou.

Záver

Franšíza je dôležitým pojmom v dopravnom poistení a poistných zmluvách. Jej zavedenie môže ovplyvniť výšku poistného plnenia a zodpovednosť poistenej osoby v prípade nehody alebo škody. Preto je dôležité starostlivo preštudovať podmienky poistnej zmluvy a porozumieť franšíze, ktorá je v nej špecifikovaná.

1. V dopravnom poistení zásada (dohoda), že poisťovňa nie je povinná nahradiť poškodenému časť poistnej škody; môže byť nepodmienená (absolútna) alebo podmienená (relatívna); v prípade nepodmienenej franšízy odpočíta poisťovňa sumu zodpovedajúcu percentu fanšízy od poistnej náhrady, pokiaľ je vzniknutá škoda vyššia ako suma zodpovedajúca franšíze; pri podmienenej franšíze neposkytuje poisťovňa náhradu do výšky zodpovedajúcej percentu franšízy, pri jej prekročení však poskytne úplnú náhradu

Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytuje.

V poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie alebo doba, počas ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Dohodnutá peňažná čiastka, ktorou sa poistení podieľa na poistnej udalosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥