franšíza

1. V dopravnom poistení zásada (dohoda), že poisťovňa nie je povinná nahradiť poškodenému časť poistnej škody; môže byť nepodmienená (absolútna) alebo podmienená (relatívna); v prípade nepodmienenej franšízy odpočíta poisťovňa sumu zodpovedajúcu percentu fanšízy od poistnej náhrady, pokiaľ je vzniknutá škoda vyššia ako suma zodpovedajúca franšíze; pri podmienenej franšíze neposkytuje poisťovňa náhradu do výšky zodpovedajúcej percentu franšízy, pri jej prekročení však poskytne úplnú náhradu

Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytuje.

V poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie alebo doba, počas ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Dohodnutá peňažná čiastka, ktorou sa poistení podieľa na poistnej udalosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *