Efektívnosť

(effectivness) – pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom.

(effectivness) pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dopadom programu (výsledkom a dopadom projektu);

Rozsah, v ktorom sú dosiahnuté ciele a vzťah medzi zamýšľaným dopadom a aktuálnym dopadom činnosti.

Rozsah, v ktorom sa realizovali plánované činnosti a dosiahli vytýčené ciele.

(effectivness) – Pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dopadom programu (výsledkom a dopadom projektu).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥