Economic order quantity EOQ

Ekonomická Veľkosť Objednávky (EOQ) v Manažmente Výroby

Ekonomická veľkosť objednávky (EOQ) predstavuje dôležitý koncept v oblasti manažmentu výroby a riadenia zásob. Tento pojem sa týka určenia optimálnej veľkosti objednávky pre doplnenie do skladu. Cieľom EOQ je minimalizovať celkové náklady spojené s riadením zásob, čo zahŕňa náklady na udržiavanie zásob a náklady na objednanie.

Historický Kontext

Koncept EOQ je dlho etablovaným princípom v oblasti riadenia zásob a výroby. Jeho pôvod možno vystopovať až k Harrymu Fordovi Harrisu a R. H. Wilsonovi, ktorí prispeli k rozvoju tohto modelu v prvej polovici 20. storočia. Prvým krokom v procese použitia EOQ je určiť dva hlavné druhy nákladov:

  • Náklady na udržiavanie zásob (Holding Costs): Tieto náklady zahŕňajú náklady na skladovanie, poistenie, stratu znehodnotenia a iné náklady spojené s udržiavaním zásob na sklade.
  • Náklady na objednanie (Ordering Costs): Tieto náklady sú spojené s procesom objednávania a doručovania tovaru, vrátane administratívnych nákladov a nákladov na prepravu.

Wilsonov (Campov) Vzorec

Pre určenie EOQ sa často používa Wilsonov (Campov) vzorec, ktorý umožňuje nájsť optimálnu veľkosť objednávky, ktorá minimalizuje celkové náklady. Vzorec vyzerá nasledovne:

EOQ = √((2 * D * S) / H)

Kde:

  • EOQ: Ekonomická veľkosť objednávky.
  • D: Dopyt po produktoch za určité obdobie.
  • S: Náklady na objednanie (Ordering Costs).
  • H: Náklady na udržiavanie zásob (Holding Costs).

Výhody a Využitie EOQ

Použitie EOQ prináša množstvo výhod pre podniky:

  • Minimalizácia Nákladov: EOQ pomáha minimalizovať celkové náklady spojené s riadením zásob, čo zvyšuje ziskovosť podniku.
  • Optimálne Riadenie Zásob: Tento model pomáha spoločnostiam udržiavať optimálny stav zásob na sklade, čo zabezpečuje dostupnosť produktov pre zákazníkov.
  • Sníženie Rizika Znehodnotenia: Efektívne riadenie zásob pomáha minimalizovať riziko znehodnotenia produktov na sklade.

Záver

Ekonomická veľkosť objednávky (EOQ) je dôležitým konceptom v manažmente výroby a riadenia zásob. Pomáha spoločnostiam minimalizovať náklady a optimalizovať riadenie svojich zásob. Použitie EOQ je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho a efektívneho hospodárenia pre mnohé podniky vo všetkých odvetviach.

Ekonomická veľkosť objednávkySpôsob určenia optimálnej veľkosti objednávacieho množstva pre doplnenie do skladu výpočtom pre danú sortimentnú položku podľa Wilsonovho (Campovho) vzorca, minimalizujúceho celkové náklady ako náklady na udržovanie zásob a náklady na objednanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥