Dôverník

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny – provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne. Viď heslo provízia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *