Colná únia

Colná Únia

Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie.

Colná únia je významnou formou medzinárodnej ekonomickej integrácie, ktorá spočíva v spoločnom trhu a jednotných colných sadzbách pre členské štáty. Táto forma integrácie umožňuje členským štátom rušiť colné poplatky na vzájomný obchod a zároveň zavádza jednotné colné sadzby voči tretím krajinám.

Colná únia je jednou z kľúčových komponentov európskej integrácie a v rámci Európskej únie bola dokončená v roku 1968 ako príprava na jednotný trh. Členské štáty, ktoré tvoria colnú úniu, spolupracujú na odstraňovaní prekážok v obchode medzi sebou a na vytváraní jednotného trhu, na ktorom môžu ľahko obchodovať bez colných obmedzení.

Colná únia prináša množstvo výhod, vrátane zlepšenej efektívnosti obchodovania, väčšej konkurencie a rastu hospodárstva v rámci členských štátov. Taktiež zjednodušuje obchodné postupy a zabezpečuje, že colné politiky sú koordinované a jednotné voči vonkajším krajinám.

Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie.

forma medzinárodnej ekonomickej integrácie. Členské štáty rušia clo na vzájomný obchod a zároveň zavádzajú jednotné colné sadzby voči tretím krajinám. V rámci ES bola colná únia dobudovaná v roku 1968 ako príprava na jednotný trh.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥