Clo

Úloha a dopady cla v medzinárodnom obchode

(Tariff) – Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej krajiny (dovozné clo) alebo exportér pri vývoze produkcie zo svojej krajiny (exportné clo). Clo, ako nástroj obchodnej politiky, má významný vplyv na medzinárodný obchod, konkurencieschopnosť a ekonomiku krajín.

Vplyv dovozného cla na ekonomiku a spotrebiteľov

Dovozné clo zvyšuje cenu importovaných tovarov, čo môže chrániť domáce odvetvia pred zahraničnou konkurenciou, ale zároveň môže viesť k vyšším cenám pre spotrebiteľov a obmedzeniu výberu produktov.

Úloha exportného cla v obchodnej politike

Exportné clo, hoci menej bežné, môže byť použité na reguláciu vývozu určitých tovarov, najmä surovín, čo môže mať dopad na svetové trhy a domácu ekonomiku.

Clá a medzinárodné obchodné vzťahy

Clá hrajú dôležitú úlohu v medzinárodných obchodných vzťahoch a dohodách. Zníženie alebo odstránenie ciel môže podporovať voľný obchod a ekonomickú integráciu, zatiaľ čo vysoké clá môžu viesť k obchodným sporom a protekcionizmu.

Výzvy a perspektívy vo svete globálneho obchodu

Aktuálne výzvy v oblasti ciel zahŕňajú riešenie otázok ako sú obchodné vojny, globálna konkurencieschopnosť a hľadanie rovnováhy medzi ochranou domácej ekonomiky a podporou medzinárodného obchodu.

(Tariff) – Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej krajiny (dovozné clo) alebo exportér pri vývoze produkcie zo svojej krajiny (exportné clo).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥