čistá cena

Čistá Cena

Čistá cena je v ekonomickej oblasti logistiky významným pojmom, ktorý označuje cenu tovaru alebo služby v ponukovom liste, pri ktorej sú zohľadnené všetky dostupné zľavy spojené s dodávkou tovaru alebo služby.

Čistá cena vychádza z pôvodnej ceny tovaru alebo služby uvedenej v ponukovom liste. Táto cena môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane objemu objednávky, časového horizontu dodávky, historických vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom a ďalšími podmienkami obchodu.

Je dôležité poznamenať, že čistá cena zahŕňa všetky zľavy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dodávky tovaru alebo služby. Tieto zľavy môžu byť rôzneho druhu, vrátane zľavy za objemový nákup, zľavy za predĺžený platobný termín alebo iné dohodnuté zľavy medzi obchodnými partnermi.

Čistá cena je pre obchodných partnerov dôležitá, pretože ovplyvňuje konečnú nákladovú štruktúru. Nižšia čistá cena môže znamenať vyššiu ziskovosť pre odberateľa, čo môže byť kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o nákupnej politike a obchodných vzťahoch.

Na druhej strane, pre dodávateľa je dôležité starostlivo spravovať zľavy a cenovú politiku tak, aby dosiahol optimálnu kombináciu medzi konkurencieschopnosťou na trhu a ziskovosťou.

Čistá cena je teda dôležitým aspektom logistiky a obchodu a jej riadne riadenie a vyhodnocovanie môže mať významný vplyv na hospodárske výsledky a konkurencieschopnosť firiem.

Cena v ponukovom liste mínus zľavy, ktoré vznikli v dôsledku dodávky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥