Čiarový kód, optické rozlišovanie znakov, magnetické pruhy, hlasové systémy

Prostriedky identifikácie v logistike

Prostriedky na identifikáciu istého druhu tovaru pomocou prístroja a automatické vkladanie údajov do počítača.

Logistika a riadenie dodávok sú kľúčovými časťami moderných obchodných procesov. Efektívna identifikácia a sledovanie tovaru sú kľúčovými aspektmi tejto oblasti. V tomto článku sa pozrieme na rôzne prostriedky identifikácie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v logistike.

Čiarový kód

Čiarový kód je jedným z najbežnejších prostriedkov identifikácie v logistike. Predstavuje sériu paralelných čiar rôznej hrúbky a rozlíšenia, ktoré možno snímať opticky. Tieto kódy obsahujú dôležité informácie o produkte, ako sú sériové čísla, dátumy výroby a ďalšie.

Optické rozlišovanie znakov

Optické rozlišovanie znakov (OCR) je technológia, ktorá umožňuje automaticky čítať text z obrázkov alebo tlačených materiálov. V logistike sa používa na identifikáciu textových informácií na etiketách a dokumentoch.

Magnetické pruhy

Magnetické pruhy sa nachádzajú na kreditných kartách, debetných kartách a ďalších identifikačných dokumentoch. Tieto pruhy obsahujú informácie o účte alebo karte a sú čítané pomocou magnetických čítačiek.

Hlasové systémy

Hlasové systémy umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi a počítačmi prostredníctvom hlasových príkazov. V logistike sa používajú na správu inventára, riadenie procesov a získavanie informácií o stave objednávok.

Prostriedky identifikácie hrajú kľúčovú úlohu v logistických procesoch, pomáhajú minimalizovať chyby a zvyšujú efektívnosť správy tovaru a informácií o ňom.

Prostriedky na identifikáciu istého druhu tovaru pomocou prístroja a automatické vkladanie údajov do počítača.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥