CFD

CFD – Kontrakt na Vyrovnanie Rozdielu

(Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovanie obchodnej transakcie uskutočňuje formou peňažného vysporiadania – rozdiel ceny základného nástroja v deň otvorenia a zatvorenia pozície – bez fyzickej dodávky základného nástroja.

CFD, čo znamená Contract For Difference, je dôležitým pojmom v oblasti investovania a obchodovania s finančnými nástrojmi. Ide o druh derivátu, ktorý umožňuje obchodníkom profitovať z cenových pohybov rôznych aktív, ako sú akcie, komodity, indexy a mnoho ďalších, bez potreby vlastniť samotné aktíva.

Podstata CFD spočíva v tom, že obchodník uzatvára kontrakt s brokerom, ktorý sa týka cenového pohybu určitého aktíva. Obchodník spekuluje, či cena aktíva stúpne alebo klesne. Zisk alebo strata sa vypočítava na základe rozdielu medzi cenou aktíva v deň otvorenia a zatvorenia pozície.

Jednou z hlavných výhod CFD je možnosť obchodovať na páku, čo umožňuje obchodníkom otvárať pozície s vyššou hodnotou, než je ich začiatočný kapitál. To môže zvýšiť potenciálny zisk, ale aj riziko straty.

Ďalšou výhodou je, že CFD umožňujú obchodovať na cenové pohyby obidvoch smerov – stúpanie aj klesanie ceny. To dáva obchodníkom väčšiu flexibilitu pri investovaní.

Je dôležité poznamenať, že pri obchodovaní s CFD neprichádza k fyzickej dodávke aktíva. Zúčtovanie obchodu sa uskutočňuje formou peňažného vysporiadania, čo znamená, že obchodník nevlastní skutočné aktívo, ale iba spekuluje na cenové pohyby.

CFD sú dôležitým nástrojom pre investičných profesionálov a aktívnych obchodníkov, ale zároveň predstavujú aj určité riziká, pretože pákové obchodovanie môže zvýšiť straty. Preto je dôležité mať dobré pochopenie tohto nástroja a riadiť svoje investičné riziko.

(Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovanie obchodnej transakcie uskutočňuje formou peňažného vysporiadania – rozdiel ceny základného nástroja v deň otvorenia a zatvorenia pozície – bez fyzickej dodávky základného nástroja.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥