cestné prevádzkové zariadenie

Cestné prevádzkové zariadenie

Objekty, zariadenia a iné prostriedky, ktoré umožňujú, uľahčujú, urýchľujú alebo zhospodárňujú cestnú dopravu (rampa, prekladisko, prepravné prostriedky a pod.), alebo ktoré vytvárajú predpoklady pre jej bezpečnosť a plynulosť (svetelné signalizačné zariadenia, riadiace pomôcky a pod.), alebo ktoré zabezpečujú určitú kvalitu a kultúru prepravy (autobusová stanica, úschovňa, informačná kancelária a pod.); cestným prevádzkovým zariadením nie sú dopravné prostriedky a dopravné zariadenia.

Cestné prevádzkové zariadenie predstavuje dôležitý aspekt v oblasti cestnej dopravy. Tieto zariadenia a objekty majú kľúčový vplyv na plynulosť, bezpečnosť a efektívnosť cestnej siete.

Medzi cestné prevádzkové zariadenia patria rôzne prvky, ako napríklad rampy, prekladiská a rôzne druhy prepravných prostriedkov. Tieto objekty sú nevyhnutné pre hladký priebeh cestnej dopravy a logistiky.

Okrem toho cestné prevádzkové zariadenia zahŕňajú aj svetelné signalizačné zariadenia a riadiace pomôcky, ktoré prispievajú k bezpečnosti na cestách. Tieto prvky zvyšujú informovanosť a kontrolu nad cestnou premávkou.

Ďalšou dôležitou súčasťou cestných prevádzkových zariadení sú miesta ako autobusové stanice, úschovne a informačné kancelárie. Tieto zariadenia pridávajú kvalitu a komfort cestovateľom, čím zlepšujú celkový zážitok z cestovania.

Je dôležité poznamenať, že cestné prevádzkové zariadenia sa líšia od dopravných prostriedkov a dopravných zariadení. Tieto zariadenia slúžia na podporu a zlepšenie cestnej dopravy, ale nie sú samotnými dopravnými prostriedkami.

Objekty, zariadenia a iné prostriedky, ktoré umožňujú, uľahčujú, urýchľujú alebo zhospodárňujú cestnú dopravu (rampa, prekladisko, prepravné prostriedky a pod.), alebo ktoré vytvárajú predpoklady pre jej bezpečnosť a plynulosť (svetelné signalizačné zariadenia, riadiace pomôcky a pod.), alebo ktoré zabezpečujú určitú kvalitu a kultúru prepravy (autobusová stanica, úschovňa, informačná kancelária a pod.); cestným prevádzkovým zariadením nie sú dopravné prostriedky a dopravné zariadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥