celkové množstvo kapacity

kapacitné zaťaženie Množstvo kapacity zdroja (stroje, sklady, vozový park atď.), ktoré sa používa v určitom období (na výrobu, skladovanie, dopravu, atď.).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥