Bretton-Wood

Bretton-Wood: Konferencia, Ktorá Zmenila Medzinárodný Platobný Systém

V roku 1944 sa v USA konala historická konferencia, ktorá mala zásadný vplyv na usporiadanie medzinárodného platobného systému po druhej svetovej vojne. Táto konferencia sa nazývala „Bretton-Wood“ a stala sa miestom, kde sa stretli predstavitelia mnohých krajín s cieľom diskutovať a dohodnúť sa na novom globálnom hospodárskom usporiadaní.

Historické Pozadie

Po skončení druhej svetovej vojny stála svetová ekonomika pred obrovskými výzvami a zmenami. Mnohé krajiny boli vážne zdevastované vojnou, a bolo potrebné obnoviť a stabilizovať medzinárodné hospodárske vzťahy. Predtým existujúci medzinárodný platobný systém, známy ako „zlatý štandard,“ už nebol funkčný a muselo sa nájsť nové riešenie.

Bretton-Wood Konferencia

Konferencia v Bretton-Woode v štáte New Hampshire v USA sa konala od 1. do 22. júla 1944. Zúčastnili sa jej predstavitelia 44 krajín vrátane Veľkej Británie, USA, Francúzska a ďalších. Cieľom konferencie bolo vytvoriť nový medzinárodný platobný systém, ktorý by bol stabilný, predvídateľný a mohol by podporovať obnovu svetovej ekonomiky po vojne.

Na konferencii boli prijaté dôležité dohody a zmluvy, ktoré ovplyvnili svetovú ekonomiku na niekoľko desaťročí. Jednou z kľúčových dohôd bolo vytvorenie Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (The World Bank). Tieto organizácie mali za úlohu poskytovať finančnú podporu a stabilizovať meny krajín, ktoré sa nachádzali v hospodárskej kríze.

Zlatý Štandard

Na konferencii sa rozhodlo, že nový medzinárodný platobný systém bude založený na hodnote americkej meny, dolára, ktorý sa stal hlavnou rezervnou menou. Ostatné meny boli pevne naviazané na dolár za fixný kurz a dolár bol vypožičiavaný krajinám potrebným na obchodné transakcie a obnovu.

Tento systém sa stal známym ako „Bretton-Wood systém“ a bol v platnosti až do roku 1971, keď USA zrušili pevné naviazanie dolára na zlato a devalvovali svoju menu. Tým sa ukončil zlatý štandard a nastala éra fluktuačných výmenných kurzov.

Záver

Konferencia v Bretton-Woode v roku 1944 mala obrovský význam pre medzinárodnú ekonomiku a vytvorila nový rámec pre medzinárodný platobný systém. Bolo to obdobie, kedy svetoví lídri hľadali spôsob, ako obnoviť a stabilizovať ekonomiku po vojne. Dohody uzatvorené na tejto konferencii ovplyvnili fungovanie svetovej ekonomiky až do dnešných dní a zostali dôležitými faktormi v medzinárodnej ekonomike.

Rekreačné stredisko v USA, kde sa v roku 1944 konala konferencia Spojených národov o usporiadaní medzinárodného platobného systému po druhej svetovej vojne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥