Metriky

Metriky v marketingu predstavujú merateľné ukazovatele, ktoré sú kľúčové pre analýzu výkonu a úspechu marketingových aktivít. V tomto článku si bližšie prezrieme, aké sú metriky, …