Trhový výskum

Trhový výskum v obchodnej ekonómii Trhový výskum je neoddeliteľnou súčasťou obchodnej ekonómie, predstavujúc systématický proces zbierania, analýzy a interpretácie informácií o trhu. Tento proces poskytuje …

Stakeholder analysis

Definícia Analýzy Zainteresovaných Strán Stakeholder analysis, alebo analýza zainteresovaných strán, je manažérsky nástroj z oblasti ekonómie a manažmentu. Táto analýza sa zaoberá identifikáciou a hodnotením …