PESTEL analýza

PESTEL analýza je dôležitým analytickým nástrojom v oblasti manažmentu, ktorý sa využíva na hodnotenie vplyvu politických, ekonomických, sociálnych, technologických, environmentálnych a právnych faktorov na organizáciu. …