Opcie

Definícia Opcii Opcie sú špeciálne finančné nástroje, ktoré poskytujú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za stanovenú cenu v určitom časovom období. …

Opcie

Definícia Opcii Opcie sú špeciálne finančné nástroje, ktoré poskytujú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za stanovenú cenu v určitom časovom období. …

Deriváty

Deriváty: finančné nástroje založené na hodnote iného aktíva V oblasti financií hrájú deriváty dôležitú úlohu ako špeciálne finančné nástroje, ktoré získavajú hodnotu na základe hodnoty …

Účtovná hodnota

Účtovná hodnota: Ekonomický Pojem Účtovná hodnota je v ekonomike významným pojmom, ktorý označuje hodnotu aktíva alebo záväzku uvedenú v účtovnej knihe. Táto hodnota zohľadňuje historické …

Finančný leasing

Finančný leasing predstavuje špecifickú formu leasingu v oblasti ekonómie, kde organizácia prenajíma určité aktívum s povinnosťou neskôr ho odkúpiť za zvyškovú hodnotu. Táto forma leasingu …

Likvidita

Likvidita Likvidita v ekonómii predstavuje mieru, akou je aktívum schopné byť rýchlo premenené na hotovosť bez významnej straty hodnoty. Táto schopnosť je kritická pre fungovanie …