Derivát

Úvod k Derivátom Derivát je v ekonómii finančný nástroj, ktorého hodnota je odvodená od hodnoty iného aktíva, ako sú akcie, dlhopisy alebo trhové indexy. V …